മൊത്തവ്യാപാര സാധനങ്ങൾ - Xingliao നിർമ്മാതാക്കളും വിതരണക്കാരും

വർണ്ണാഭമായ ജീവിതം

ഫാക്ടറി ബിൽഡിംഗ്

IMGFACT (1)

ഫാക്ടറി ഓഡിറ്റുകൾ

ഓഡിറ്റ് 验厂

ഷോറൂം

IMGFACT (1)

നെയ്ത്ത് വർക്ക്ഷോപ്പ്

IMGFACT (1)

കട്ടിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പ്

IMGFACT (1)

തയ്യൽ വർക്ക്ഷോപ്പ്

生产线3_副本

ഇസ്തിരിയിടൽ വർക്ക്ഷോപ്പ്

生产线2_副本_副本

പാക്കിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പ്

生产线8_副本

എംബ്രോയ്ഡറി വർക്ക്ഷോപ്പ്

生产线1_副本

വർക്ക്ഷോപ്പ് പരിശോധിക്കുന്നു

生产线6_副本

സംഭരണം

生产线5_副本